Kirjallinen kysymys E-5281/06 esittäjä(t): Ilda Figueiredo (GUE/NGL) komissiolle. Työpaikkojen puolustaminen