/* */

Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä tehdyn kumppanuussopimuksen mukaisesti järjestettävä yhteinen parlamentaarinen edustajakokous - Päätöslauselma Kalataloudesta ja sen sosiaalisista ja ympäristöön liittyvistä näkökohdista kehitysmaissa (AKTEU 3847/06/lopull.)