Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 042, 7 ta' Frar 2020