Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 042, 2020. gada 7. februāris