Úřední věstník Evropské unie, C 042, 7. února 2020