Kirjallinen kysymys E-0033/06 esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) komissiolle. Valekarettikilpikonna