Komission päätös, jonka mukaan toimenpiteitä, jotka Tšekki on ilmoittanut liittymisasiakrijan liitteessä IV olevan 3 kohdan mukaisen väliaikaisen järjestelyn nojalla, ei voida soveltaa liittymisen jälkeenETA:n kannalta merkityksellinen teksti