Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 7 päivänä syyskuuta 2004.#Michel Trojani vastaan Centre public d'aide sociale de Bruxelles (CPAS).#Ennakkoratkaisupyyntö: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgia.#Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Euroopan unionin kansalaisuus - Oleskeluoikeus - Direktiivi 90/364/ETY - Rajoitukset ja ehdot - Henkilö, joka työskentelee asuntolassa luontoisetuuksia vastaan - Oikeus sosiaalihuoltoetuuksiin.#Asia C-456/02. Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 7 päivänä syyskuuta 2004.