Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 167, 26 czerwiec 2004