ETA:n sekakomitean päätös N:o 144/2004, tehty 29 päivänä lokakuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta