Komission asetus (EY) N:o 688/2004, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 2298/2001 mukauttamisesta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi