Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 29 päivänä huhtikuuta 2004 asiassa C-117/02, Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Portugalin tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 85/337/ETY — Tiettyjen hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi — Lomakylien ja hotellikompleksien rakentaminen — Hotellikompleksin rakentamishankkeen ympäristövaikutuksia ei ole arvioitu)