Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/297 z dnia 20 lutego 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw