2004/613/EY: Komission päätös, tehty 6 päivänä elokuuta 2004, elintarvikeketjua sekä eläinten ja kasvien terveyttä käsittelevän neuvoa-antavan ryhmän perustamisesta