Spojené věci T-306/15 a T-484/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. června 2018 – KV v. EACEA „Rozhodčí doložka – Dohody o grantech uzavřené v rámci akčního programu pro celoživotní vzdělávání (2007-2013) – Projekty NEST a ‚This is IT‘ – Nezpůsobilé náklady – Překvalifikování žalob“