Alueiden komitean lausunto aiheesta Komission tiedonanto Sosiaalipoliittinen ohjelma