Sag T-175/19: Rettens dom af 19. december 2019 – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft mod EUIPO (eVoter) (EU-varemærker – ansøgning om EU-ordmærket eVoter – absolutte registreringshindringer – beskrivende karakter – mangel på fornødent særpræg – artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EU) 2017/1001)