asia T-331/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.7.2019 — Steifer v. ETSK (Henkilöstö — Virkamiehet — Eläkkeet — Ennen unionin palvelukseen tuloa saavutetut eläkeoikeudet — Siirtäminen unionin järjestelmään — Palvelusaikaa koskeva hyvitys — Eläkeoikeuksien sellaisen määrän korvaaminen, jota ei ole otettu huomioon laskettaessa palvelusvuosia unionissa — Uusien ja olennaisten seikkojen puuttuminen — Anteeksiannettavan erehdyksen puuttuminen — Vastuu — Tutkimatta jättäminen)