De geschillen tussen Europa, de Verenigde Staten en Japan