KIRJALLINEN KYSYMYS E-0881/04 esittäjä(t): Ilda Figueiredo (GUE/NGL) komissiolle. Jätteidenpolttolaitoksen rakentamishanke Portugalin keskiosassa.