Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2020/1691 av den 25 september 2020 om ändring av riktlinje ECB/2014/31 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas (ECB/2020/47)