Komission päätös , tehty 31 päivänä maaliskuuta 2006 , erittäin patogeenisen lintuinfluenssan epäiltyyn esiintymiseen Sveitsissä liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 1107) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2006/265/EY)