Rikkominen 2003/4497 — joukkokantelu (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)