Euroopan parlamentin päätöslauselma julkisesta taloudesta EMUssa — 2004 (2004/2268(INI))