Kirjallinen kysymys E-003039/11 Ioannis A. Tsoukalas (PPE) komissiolle. Euroopan unionin jäsenvaltioiden osallistumisosuus tutkimuksen puiteohjelmissa