Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1627 av den 9 oktober 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 vad gäller försiktig värdering för tillsynsrapportering (Text av betydelse för EES)