asia C-888/19 P: Valitus, jonka GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH on tehnyt 4.12.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings v. komissio, 24.9.2019 antamasta tuomiosta