Věc C-749/18: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 14. května 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour administrative – Lucembursko) – B a další v. Administration des contributions directes („Řízení o předběžné otázce – Články 49 a 54 SFEU – Svoboda usazování – Daňové právní předpisy – Daň z příjmů právnických osob – Mateřské společnosti a dceřiné společnosti – Vertikální a horizontální daňová integrace“)