Euroopan järjestelmäriskikomitean suositus, annettu 27 päivänä toukokuuta 2020, velkamoratorioiden, julkisten takausjärjestelyjen ja muiden reaalitalouden suojelemiseksi covid-19-pandemian johdosta toteutettujen finanssipoliittisten toimenpiteiden rahoitusvakauteen kohdistuvien vaikutusten seurannasta (EJRK/2020/8) 2020/C 249/01