2004/348/EC, EURATOM: Päätös Euroopan unionin lisätalousarvion N:o 3 varainhoitovuodeksi 2004 lopullisesta vahvistamisesta