Mål T-625/17: Talan väckt den 15 september 2017 – Vallina Fonseca mot SRB