asia C-395/19: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 26.11.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal d'instance de Nice – Ranska) – VT ja WU v. easyJet Airline Co. Ltd