Kirjallinen kysymys E-0423/06 esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) komissiolle. Turkin rikoslain 301 pykälä