Päätös olla vastustamatta ilmoitettua keskittymää (Asia COMP/M.3335 - Götz/Schwenk/Strabag/BFU JV) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)