Kirjallinen kysymys E-1686/06 esittäjä(t): Jutta Haug (PSE) ja Karin Jöns (PSE) komissiolle. II.5.1 artikla: Tiedonanto Euroopan komission rahoitusavustussopimuksia koskevista yleisistä säännöksistä