Asia T-559/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.7.2012 — Laboratoire Garnier v. SMHV (natural beauty) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus kuviomerkin natural beauty rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)