Tarybos sprendimas (ES) 2019/2245 2019 m. gruodžio 19 d. dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimu įsteigtame Asociacijos komitete prekybos klausimais, kiek tai susiję su susitarimo XV priedo (Muitų panaikinimas) atnaujinimu