/* */

KIRJALLINEN KYSYMYS E-0904/04 esittäjä(t): Richard Corbett (PSE) komissiolle. Mercedes-Benz-autojen takuut.