Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Komission panos EU:n tulevaisuutta koskevaan pohdintaan — K-suunnitelma : kansanvalta, kuunteleminen ja keskustelu KOM(2005) 494 lopullinen