Zadeva T-63/08: Tožba, vložena 6. februarja 2008 – Cementir Italia proti Komisiji