Cauza C-853/19: Ordonanța Curții (Camera a noua) din 2 iulie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Okresný súd Poprad – Slovacia) – IM/Sting Reality s.r.o. (Trimitere preliminară – Articolul 53 alineatul (2) și articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții – Protecția consumatorilor – Directiva 2005/29/CE – Practici comerciale neloiale ale întreprinderilor față de consumatori – Articolele 8 și 9 – Practici comerciale agresive – Directiva 93/13/CEE – Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii – Clauză care a făcut obiectul unei negocieri individuale – Competențele instanței naționale)