Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.7195 – Lotte/Nestle/Lotte Nestle Korea JV) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti