Kirjallinen kysymys E-0416/06 esittäjä(t): Bart Staes (Verts/ALE) komissiolle. D'Hoppebosin pilaantuminen