Tiivistelmä komission päätöksestä, annettu 19 päivänä lokakuuta 2011 , keskittymän julistamisesta sisämarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi (Asia COMP/M.6214 – Seagate/HDD Business of Samsung) (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 7592) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti