Uppgifter som ska lämnas enligt artikel 5.2 Bildande av en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 [EUT L 210, 31.7.2006, s. 19]) 2020/C 167/08