Podatki, ki jih je treba predložiti na podlagi člena 5(2) Ustanovitev Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) (Uredba (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 (UL L 210, 31.7.2006, str. 19)) 2020/C 167/08