Informācija, kas jāiesniedz saskaņā ar 5. panta 2. punktu Eiropas teritoriālās sadarbības grupas (ETSG) izveide (Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regula (EK) Nr. 1082/2006 (OV L 210, 31.7.2006., 19. lpp.)) 2020/C 167/08