Informacija, kurią reikia pateikti pagal 5 straipsnio 2 dalį Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) steigimas (2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1082/2006 (OL L 210, 2006 7 31, p. 19)) 2020/C 167/08