Kirjallinen kysymys E-2061/04 esittäjä(t): José Ribeiro e Castro (PPE-DE) komissiolle. Mosambik — oikeusjärjestelmän tukeminen ihmiskauppaa ja/tai ihmisten elinten kauppaa koskevan järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi