EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 56/1999 (1999. gada 30. aprīlis), ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports)